รำลึกพระปรีชา “กษัตริย์นักต่อเรือ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ปวงชนชาวไทยคงทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักประดิษฐ์และคิดค้นในด้านต่างๆ และมีสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย ก็คือ การประดิษฐ์ "เรือใบ"

09

เมื่อครั้นสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน และเรือจำลอง แต่หลังจากที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชสมบัติทำให้มีพระราชภารกิจต่าง ๆมากมาย พระองค์ทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของมหาชนชาวไทยต้องมีความสำคัญในอันดับแรก จึงทำให้พระองค์ทรงงานช่างได้เพียงเล็กน้อย

08

แต่ถึงแม้พระราชภารกิจต่าง ๆ จะมากมาย พระองค์ก็ยังทรงโปรดที่จะต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองหลายลำ และได้ทดลองแล่นเรือใบในสระภายในสวนจิตรลดาอีกด้วย เนื่องด้วยพระองค์ทรงโปรดปรานกีฬาเรือใบเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ในปี พ.ศ. 2507-2510 เป็นช่วงที่พระองค์ทรงเริ่มต่อเรือเป็นครั้งแรก โดยเรือใบฝีพระหัตถ์ ที่สำคัญมี 3 ประเภท ได้แก่ เรือใบประเภทเอนเตอร์ไพรส์ (International Enterprise Class), เรือใบประเภทโอเค (International OK Class) และเรือใบประเภทม็อธ (International Moth Class) โดยเรือใบลำแรกที่ทรงต่อเองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2507 เป็นเรือใบประเภท เอนเตอร์ไพรส์ ชื่อ "เรือราชปะแตน" และลำต่อมาชื่อ "เรือเอจี" โดยทรงต่อตามแบบสากล

ใน พ.ศ.2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อเรือใบประเภทโอเคตามแบบสากล โดยลำแรกที่ทรงต่อชื่อ "เรือนวฤกษ์" หลังจากนั้น ในระหว่าง พ.ศ.2509-2510 พระองค์ทรงออกแบบและต่อเรือใบประเภทม็อธจำนวนหลายลำ โดยเรือม็อธที่ทรงออกแบบและทรงต่อด้วยพระองค์เองขึ้นมา 3 ลำ พร้อมใช้ชื่อพระราชทานก็คือ "เรือมด", "เรือซูเปอร์มด" และ "เรือไมโครมด"

01

ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ประวัติศาสตร์วงการกีฬาระดับโลกต้องจารึก เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงคว้าชัยการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค (เรือใบ OK) ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย
06

การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาเรือใบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่นทั่วไป และด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์ทรงได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย พระองค์ทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา ทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่นๆ

02

และในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ประวัติศาสตร์วงการกีฬาระดับโลกต้องจารึกไว้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ซึ่งเป็นวันพิธีฯปิดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬากรีฑาสถาน ท่ามกลางความปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วโลก

04
"เรือมด" , "เรือซูเปอร์มด" และ "เรือไมโครมด" นอกจากจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่ทรงนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาปรับแต่งให้เหมาะสมกับลักษณะของคนไทยที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาตลอดแล้ว ความสนพระราชหฤทัยในด้านการต่อเรือของพระองค์ ยังนับเป็นตัวอย่างให้แก่พสกนิกรชาวไทยในด้านความวิริยะพยายามในอันที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จตามเป้าหมายอีกด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.jabchai.com/main/news_view.php?id=933
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000074086